Storköksventilation

Ventilation i storkök

Tovenco erbjuder skräddarsydda lösningar unikt för ditt projekt alternativt standard lösning med modul kåpor.
Storkök är en krävande miljö på många sätt. Värme, ånga, fett och luftföroreningar gör att utrustning och interiör utsätts för stora påfrestningar. Därför ställs extra höga krav på storköksventilation och dess luftrening. Tovenco har tillverkat och installerat ventilationslösningar för storkök sedan 1970-talet. Tack vare vår expertis kan vi leverera anpassade lösningar för er verksamhet utifrån önskemål och behov.

Tovenco Selection Tool

MagiCAD och Revit användare har nu möjligheten att med hjälp av Tovenco Selection tool enkelt dimensionera din kökskåpa med måttskiss, luft och ljuddata och sedan exportera ut det som PDF.

Tovenco Selection Tool