Support & Service

Support & Service

Felsökning

 • Fläkten suger dåligt
  – Kontrollera att slangen sitter fast ordentligt. Att den inte är klämd eller böjd.
  – Rengör fettfiltren/ byt kolfilter. Se här hur du får bort fettfiltret.
 • Belysningen slutade fungera
  – Byt lampor/ ljuskälla, om felet kvarstår kontakta oss.
 • Det drar in kalluft från fläkten
  – Kontrollera att kallrasskyddet/backspjället sitter som det ska eller att det inte fastnat i öppet läge.
 • Den externa takfläkten fungerar helt plötsligt inte efter en kall vinter.
  – Kontrollera om det blivit isbildning på taket kring fläkten.
 • Touchpanelen visar olika siffror
  – Det kan vara dags att rengöra filtren. Läs bruksanvisningen för hur du återställer.
 • Fläkthastigheten sänks av sig själv efter ett tag.
  – Enligt energiregler får fläkten inte gå på maxhastighet mer än 10 minuter. Därefter sänks hastigheten automatiskt. Läs bruksanvisningen.
 • Fläkten stänger av sig själv efter en stund.
  – Kontrollera om Eftergångstimern är aktiverad. Läs bruksanvisningen.

 

Skötselråd

 • Var noga med rengöringen och diska fettfiltren /byt kolfilter enligt bruksanvisningens rekommendation.
 • Starta fläkten 5 minuter innan matlagning och låt eftergångstimern gå efter matlagning för optimal funktion.
 • Läs bruksanvisningen och följ råden.

 

Service under garantitiden

Innan felanmälan görs, var god konstatera att produkten omfattas av garantin. Tovenco lämnar 2 års garanti från leveransdagen från oss. Gäller tillverknings- och materialfel som kan konstateras vid normal användning i privat bruk. Garantin omfattar ej felaktig skötsel, anslutning eller montering, fel orsakat av yttre påverkan (t ex åskväder) samt fel i den elektriska installationen. Lampor är förbrukningsvara och ingår ej i garantin.

Observera att foto på typskylten måste bifogas för att behandling av felanmälan skall ske. Bifoga gärna kvitto/faktura.

Fyll i formuläret och ha Tovencos ordernummer, modellbeteckning, inköpsställe och inköpsdatum tillgängligt. Du finner detta på typskylten inuti kåpan bakom fettfiltren.

Är du intresserad av våra köksfläktar?
Kontakta någon av våra återförsäljare

Se återförsäljare