MagiCAD och Revit användare har nu möjligheten att med hjälp av Tovenco Selection tool

enkelt dimensionera sin kökskåpa med måttskiss, luft och ljuddata och sedan exportera ut det som PDF.

Läs mer här.