Felanmälan

Felanmälan av produkt

Innan felanmälan görs, var god konstatera att produkten omfattas av garantin. Tovenco lämnar 2 års garanti från
leveransdagen från oss. Gäller tillverknings- och materialfel som kan konstateras vid normal användning i privat bruk.
Garantin omfattar ej felaktig skötsel, anslutning eller montering, fel orsakat av yttre påverkan (t ex åskväder) samt fel i den
elektriska installationen. Lampor är förbrukningsvara och ingår ej i garantin.

Observera att foto på typskylten måste bifogas för att behandling av felanmälan skall ske. Bifoga gärna kvitto/faktura.

Godkännande av våra villkor* måste ske för att ärendet skall behandlas.

Är du intresserad av våra köksfläktar?
Kontakta någon av våra återförsäljare

Se återförsäljare