Tovencos klimatsmarta kundbesök

Här ser ni en del av vårt showroom/studio där vi håller våra klimatsmarta digitala kundmöten.

Genom digitala kundmöten kan vi hålla effektivare och tätare “besök” samt anpassa efter ert tidsschema.

Från vårt showroom kan vi dema våra produkter och hålla utbildningar i våra olika ventilationslösningar. Det har varit mycket uppskattat av våra återförsäljare.