SO-AP

SO-AP installeras i illaluktande rörsystem som bl.a. avlopp och fettavskiljare. Från restauranger eller liknande anläggningar samlas ofta fettet kvar i fettavskiljaren och kan bli kvar där under en längre tid. Detta medför att fettet härsknar och luktar illa. Detta problem minimeras genom att installera en SO-AP så nära den illaluktande källan som möjligt. SO-AP används normalt vid självdrag. Vid användning av fläkt får den vara på max 60 l/s eller 200 m³/h. OBS! Då krävs en kalkylerad reaktionssträcka på minst 2 sekunder efter luftrenaren.

Beskrivning

Material Rördelar är tillverkade av rostfritt syrafast stål AISI 316.
Övrigt Komponenterna är monterade på plåt.

SO-AP arbetar med UV-ljus och OZON. UV-ljuset splittrar upp proteinkedjorna i luften och OZONET oxiderar organiska ämnen, vilket resulterar i att spridningen av dålig luft från fettavskiljaren kraftigt reduceras.

  • Användningsområden: Industriell matproduktion, kompostering, pumpstationer, restauranger 
  • Reducerar virus och bakterier i luften
  • Reducerar  lukten i luften

Ladda ner

Produktblad SO-AP
Kontakta oss