Till- och styrluftskåpa – CJ

Tovencos till- och styrluftskåpa för anpassad projektering.

Produktserie CJ är en flexibel produkt med flera alternativ vad det kommer till utformning, filtrering och tillluft. Produkten skräddarsys efter projektets förutsättningar och kundens önskemål.

  • Justerbar tilluft
  • Justerbar styrluft för bästa osuppfång
  • Kåpsidor och tak utförda i hållbart rostfritt stål
  • Utformning anpassas efter behov
  • Filter av alla typer som stickat, flamskydd och cyklon
  • Infälld LED-belysning
  • Tillval: UV med ozon-rening, brandsläckning, Dali-LED
  • Täckmantel för anpassning takhöjd

Kontakta oss

Beskrivning

Behöver du hjälp med projektering av kökskåpor? Kontakta vårt projektserviceteam ->

I vår CJ-serie har vi typerna CJI och CJT. 
CJI: Kökskåpa utrustad med styrluft längs med långsida/or.
CJT: Kökskåpa utrustad med till- samt styrluft längs med långsida/or.

Utförande

Kökskåpa typ CJT tillverkas på beställning med önskade mått. Den kan ha
raka sidor eller lutande sidor. Den kan utföras i en mängd varianter,
allt efter behov. Kåpan är utförd utan synliga skruvar på utsidan.

CJT kan väljas för placering mot vägg eller frihängande(typ centrum).
Vid val av vägg väljs utformning 3-sidig kåpa med en tillkommande
vägglist som sätts på vägg för att bära kassettaket.

En CJT-kåpa typ centrum utrustas med tilluftsdon på vardera
långsida för en ökad tilluftsmängd.

Injustering

Kåpan har injusteringsspjäll som
främst är till för att injustera/fördela luften
jämnt i tilluftkammaren.
Mätuttag finns på kåpans insida
för filterhus, tilluft eller styrluft.

Val av filterhus och filter

Kåpa typ CJT kan förses med filterhus efter förfrågan. Vi har flera olika typer av filterhus:

UV-hus:
Tovencos egen UV-rening, typ CK-AP, för alla kåpor i Tovencos sortiment.

Cyklonfilterhus:
För en effektiv rening utan UV används våra filterbankar typ FBV/FBC.

Filterbank
Vanliga filterhus:
Där rening inte har höga krav används våra filterhus typ FHV eller FHC med valet av High-flow eller stickade filter.

filterhus stickat

 

Se våra filterhus under fliken filterhus

Tillval som Ansulex släcksystem finns att lägga till.

 

Tak

Kåpa typ CJT kan fås med flera typer av tak

Kassettak:
Kassettak kommer som standard för alla kåpor i Tovencos sortiment.
Med kassetter kan man enkelt montera upp och ned plåtprofilerna
för en simplare rengöring över kåpan eller för att komma åt kanaler.

Slätt plåttak:
Vid beställning kan man göra valet att få taket i en eller flera delar, beroende på storle.

Fördelningstak:
Tovencos egna fördelningstak är som standard för våra diskkåpor.
Det fungerar som en suglåda där man har ett jämt fördelat sug över hela kåpans bredd.

 

Belysning

Kåpan är utrustad som standard med dimbar LED-armatur.
Våra armaturer är speciellt anpassade för att klara krävande miljöer.
Tillval: Dali-don finns att lägga till i vår belysning.

Tilluft

Som standard anpassas längden på tilluftsdelen efter kåpans längd.
Beroende på längden anpassas antalet moduler samt rekommenderade
mängden tilluftsanslutningar. För luftmängden har Tovenco som standard
140 l/s per löpmeter kåpa. För ett högre behov av
tilluft, se Tovencos Modulkåpan, Pascal.

*Max 3 meter per tilluftsmodul.

Injustering av till- och styrluftsflöden

OBS!*

K-faktor per löpmeter tilluftdon.
För totala luftflödet;
multiplicera med totala längden (i meter).

Kontakta oss