Pascal

Modulkåpa med hög prestanda.

Finns i 6 st standard storlekar, möjligheten finns att kombinera modulen till längre utföranden. Pascal är anpassad att installeras mot vägg. Se Pascal centrum för frihängande modul.

  • Levereras fabriksmonterad, alt i delar.
  • Högpresterande tilluftsteknik.
  • Ställbar styrluft.
  • Justerbara komfortdysor.
  • Filteralternativ: Cyklonfilter, highflow-filter samt stickade filter.
  • Enkel montering
  • Infälld LED-belysning.
  • Tillval: Uv-rening med ozon, brandsläckning, Dali-LED

Kontakta oss

Beskrivning

Behöver du hjälp med projektering av kökskåpor? Kontakta vårt projektserviceteam ->

Utförande

Till och frånluftskåpa med styrluft och komfortdysor.
I huvudsak för montage mot vägg.
Kåpan levereras komplett med valda filter,
reningssystem och belysning.
Brandsläckningssystem som tillbehör.

Material och ytbehandling
Kåpans till och frånluftsdel, mantlar, innertak och
highflowfilter är tillverkade i borstad rostfri plåt EN.4301.
Cyklonfilter är tillverkade i EN4301 2B yta.
Stickade filter i aluminium.
LED-belysning med borstad aluminium.

Injustering
Kåpan har injusteringsspjäll som främst är till för att
injustera/fördela luften jämnt i filterhus alternativt
trycklådan för tilluft. Mätuttag med k-faktor finns på
kåpans insida för filterhus, tilluft samt styrluften.
Om aggregatet förser andra lokaler eller produkter bör
ventilationssystemet kompletteras upp med ytterligare
mät/injusteringsspjäll.

Styrluft
Kåpan är utrustad med styrluft efter hela kåpans
längd.
Styrluften är justerbar och riktad mot frånluftdelens
filter för att optimera osuppfångningen.

Komfortdysor
Med kåpans komfortdysor kan vi dels justera den
deplacerande inblåsningen över kåpans mantelyta
samt få lokalt nedåt riktad luftström i vistelsezon som
kan upplevas behagligt/kylande vid höga temperaturer
i köket.

Belysning
Kåpan är utrustad som standard med dimbar LED
armatur. Våra armaturer är speciellt anpassade för att
klara krävande miljöer. Möjligt att välja till Dali-don.

Brandsläckningssytem
Ansulex är speciellt framtaget för brandbekämpning
i köksmiljö. Ansulex är en vätska som emulgerar och
bildar ett tätt skum vid kontakt med fett. Det effektiva
skumlagret kväver snabbt branden och förhindrar
återantändning. Eftersom vätskan skummar vid
kontakt med det heta fettet bränner den inte fast och
rengöring kan sedan ske med varmt vatten och vanligt
tvättmedel. Anläggningen fungerar oberoende av vatten- eller strömförsörjning.

Våra filterlösningar

Cyklonfilter
Filtret har ett antal cykloner. Frånluften sugs in genom
lamellerna till cyklonkammaren och slungas ut mot
kammarens väggar, rinner därefter ner och ut genom
botten på filtret för att senare samlas upp i en eller
flera fettkoppar.
– Hög fettavsklijning
– Försumbar förändring av tryckfall i drift
Du hittar mer info om våra cyklonfilter här

Stickat filter
Avskiljer fettet i luften genom kondensering. Fettet
fastnar kvar i filtret. Tryckfallet varierar och ökar under
drift och vart efter filtret smutsas ner.
Dimensioneringstryckfallet är vid helt rent filter.
– Klarar störst luftflöde kopplat till ljudnivå och tryck.
Du hittar mer info om våra stickade filter här

HiFlowfilter
Har lameller som gör att luften växlar riktning flera
gånger. Avskiljningen sker genom att fettet slungas fast
mot kanterna av lamellerna och fettet rinner sedan
ner och ut genom botten på filtret för att senare
samlas upp i en eller flera fettkoppar.
– Klarar stora luftflöden
– Försumbar förändring av tryckfall i drif
Du hittar mer info om våra Hiflowfilter här

Filterval
Om du klarar ditt framräknade frånluftsflöde med ett cyklonfilter är de det bästa valet. Om du inte klarar
frånluftsflödet väljer du i första hand HiFlowfilter och i sista hand ett Stickat filter. Om inget av ovan nämnda
alternativ klarar ditt frånluftfslöde eller om du känner dig osäker kontaktar du Tovenco så hjälper vi dig
att välja filter eller en alternativ lösning för att klara flödet.

 

 

UV-rening
Filterhuset har inbyggda UV-lampor, som vid belysning av luftströmmen gör två parallella processer:
fotolys, som bryter ned fettmolekylerna direkt runt UV-lamporna i filterhuset samt ozon som ger
ozonolys. Vid ozonolysen sker oxidation av fettmolekylerna och fettet bryts ner på vägen ut i kanalsystemet.
För fullgod nedbrytning krävs en viss reaktionssträcka / tid i kanalsystemet enligt sk 3 sekundersregeln.
Slutprodukten blir koldioxid, vatten samt en liten del polymeriserat fett i pulverform.
(Ploymeriserat fett är helt nedbrytbart)
Vid UV-rening används endast HiFlowfilter
– Tar bort även de minsta fettpartiklarna som inte ”mekanisk” rening klarar
– Tar bort lukt och os
– Renar under drift
– Restprodukt, endast pulver som enkelt rensas ur kanalsystem alternativt fastnar i filter vid aggregatet /
fläkten

Du läser mer om våra UV-renings produkter här

 

Storlekar

Mått som är lika

Olika storlekar

För längre kåpor

Pascal vägg och centrum standardstorlekar kan till kombineras till många
olika längder, höjder och bredder

 

Kontakta oss