Cyklonfilter med hög effektivitet

  • Hög avskiljningsgrad
  • Jobbar med konstant tryckfall
  • Tryckfall oberoende på nedsmutsning.
  • Minskad brandrisk
  • Enkelt underhåll

Beskrivning

Cyklonfilter F-5030

I filtret finns ett antal cykloner, där luften sugs in upptill och nedtill. Genom att luften får en roterande rörelse i cyklonerna, slungas fettet runt och rinner sedan ut nedtill i filtret. och i botten av filterbanken. Fördelen med cyklonfilter är att det är samma tryckfall hela tiden även om det är nedsmutsat. Våra filter har testats vid Ventilationscentrums laboratorium i Enköping.

Cyklonfilter finns i storlekarna:
F-5030: 496x330x50

K-Faktor = 18,4
(Oberoende av antal filter)

Behöver du hjälp med projektering av kökskåpor eller beställa nya filter? Kontakta vårat projektserviceteam så hjälper de dig  

Tryck- och flödesdiagram

Vägg Centrum
Typ Filter Max frånluftsflöde stickat Typ Filter Max frånluftsflöde stickat
FBV-1 1 140 l/s | FBC-1 2 280 l/s
FBV-2 2 280 l/s | FBC-2 4 560 l/s
FBV-3 3 420 l/s | FBC-3 6 840 l/s
FBV-4 4 560 l/s | FBC-4 8 1120 l/s

 

Ljudeffektnivå dB korrektionsfaktor

K-Faktorer

Obs! Per filter, multiplicera antal filter med k-faktorn (q = K √p, där q är luftflödet och p är tryckfallet)
Cyklonffilter F-5030 = 18,4

 

Kontakta oss