Cyklonfilter

Cyklonfilter

1. Optimerad Effektivitet: Vårt cyklonfilter är designat för att ge högsta möjliga reningseffektivitet, vilket garanterar att luften som passerar genom det är renare och fri från föroreningar.

2. Hög Avskiljningsgrad: Med en avancerad avskiljningsteknik kan vårt filter avskilja större mängder partiklar och föroreningar jämfört med konventionella filter. Detta innebär renare luft för dig och din omgivning.

3. Konstant Tryckfall: Filtert är konstruerat för att fungera med ett konstant tryckfall. Detta säkerställer jämn och effektiv filtrering utan att orsaka plötsliga tryckförändringar.

4. Smutsresistent Tryckhantering: Ett unikt inslag i vårt cyklonfilter är dess förmåga att bibehålla ett konstant tryck även när det ansamlas smuts. Du behöver inte oroa dig för att filtrets prestanda försämras över tid på grund av ackumulerad nedsmutsning.

5. Minskad Brandrisk: Vårt cyklonfilter minskar risken för brand genom att effektivt avskilja och isolera brandfarliga partiklar. Detta bidrar till en säkrare arbetsmiljö och mindre oro för brandrisker.

6. Enkelt Underhåll: Vi vet att regelbundet underhåll är viktigt för att hålla en produkt i bästa skick. Därför har vi designat vårt cyklonfilter så att det är enkelt att underhålla. Med lättillgängliga komponenter och en användarvänlig design, kan du enkelt rengöra och serva ditt filter när det behövs.

Kontakta oss

Beskrivning

Cyklonfilter F-5030

I filtret finns ett antal cykloner, där luften sugs in upptill och nedtill. Genom att luften får en roterande rörelse i cyklonerna, slungas fettet runt och rinner sedan ut nedtill i filtret. och i botten av filterbanken. Fördelen med cyklonfilter är att det är samma tryckfall hela tiden även om det är nedsmutsat. Våra filter har testats vid Ventilationscentrums laboratorium i Enköping.

Cyklonfilter finns i storlekarna:
F-5030: 496x330x50

K-Faktor = 18,4
(Oberoende av antal filter)

Behöver du hjälp med projektering av kökskåpor eller beställa nya filter? Kontakta vårat projektserviceteam så hjälper de dig  

Tryck- och flödesdiagram

Vägg Centrum
Typ Filter Max frånluftsflöde stickat Typ Filter Max frånluftsflöde stickat
FBV-1 1 140 l/s | FBC-1 2 280 l/s
FBV-2 2 280 l/s | FBC-2 4 560 l/s
FBV-3 3 420 l/s | FBC-3 6 840 l/s
FBV-4 4 560 l/s | FBC-4 8 1120 l/s

 

Ljudeffektnivå dB korrektionsfaktor

K-Faktorer

Obs! Per filter, multiplicera antal filter med k-faktorn (q = K √p, där q är luftflödet och p är tryckfallet)
Cyklonffilter F-5030 = 18,4

 

Kontakta oss