D-AP – Insticksluftrenare

D-AP, UV-rening som kan installeras på befintliga kanal- och rörsystem samt i nyproducerade anläggningar.

Systemets fysiska storlek innebär enkelt montage även i trånga utrymmen. Luftrenaren installeras så nära fett- och luktkällan som möjligt.

Beskrivning

  • Användningsområden: Industriell matproduktion Agrokultur,  kompostering, pumpstationer, restauranger 
  • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
  • Reducerar brandrisken
  • Reducerar virus och bakterier i luften
  • Reducerar  lukten i luften

L 300             140 l/s            504 m3/h

L 600             280 l/s           1008 m3/h

Kontakta oss