Visar alla 7 resultat

Kolfilter köksfläkt

Om du saknar frånluftskanal i ditt hem har du troligtvis ett kolfilter i din köksfläkt för att rena luften från matos och rök. För att din kolfilterfläkt ska fungera på bästa sätt och för att fettfiltret inte ska tappa uppsugningsförmåga behöver kolfiltren rengöras med jämna mellanrum. Ur säkerhetssynpunkt innebär det även en brandrisk att inte sköta filtret och byta det ofta nog. Hur ofta du behöver byta ditt kolfilter beror på hur mycket du använder din fläkt samt om det är möjligt att rengöra filtret. Det finns olika typer av kolfilterfläktar där vissa filter är tvättbara och andra endast utbytbara. Här har vi samlat våra olika kolfilter för dig som behöver byta ut ditt.


Hur fungerar en kolfilterfläkt?

Ett kolfilter i din köksfläkt gör att du kan njuta av matlagningen och slippa ovälkommet matos, även om ditt hem saknar en ventil ut – alltså en frånluftskanal. En kolfilterfläkt byggs genom att man helt enkelt sätter in ett kolfilter i köksfläkten. I många av Tovencos fläktmodeller går det att sätta in ett kolfilter och genom det bygga en kolfilterfläkt. En kolfilterfläkt är väldigt enkel att installera och montera eftersom den inte behöver kopplas till det övriga ventilationssystemet.
Vill du utforska våra specifika kolfilterfläktar – klicka här!