Ventilationstak

Ventilationstak

venttak_stor1venttak_stor2

 

Tovenco Ventilationstak ger en helt ny lösning för ventilation av storkök. Det används istället för konventionella kåpor och består av enheter för tilluft, frånluft, styrluft och belysning. Taket och alla komponenter är utfört helt i rostfri plåt kvalitet
EN 1.4301

venttak_stor3

 

 

 

 

 

Tilluftsenheter

Inblåsning sker genom perfmorerade fält under enheterna. Tilluftsanslutningen är på toppen eller på sidan av enheterna.

Filterbankar för frånluft

Filterbankarna har cyklonfilter av rostfri plåt, vilka avskiljer fett genom labyrinter.

Styrluftsenheter

Dessa består av slitsluftspridare vilka blåser luft mot filterhusen. Utblåsningsriktningen kan ändras genom att sektionerna med ställbar lamell vrids för hand. De ska dock blåsa mot filtret, eftersom styrluften ersätter en konventionellt kåpsida.

Armaturer 

Belysningen består av 2-radiga lysrörsarmaturer med lysrör typ T5, inbyggda i rostfria lådor. Armaturerna är färdigkopplade från fabrik och anslutes till varandra med skarvsladd.