Tornadokåpan

Tornadokåpan

Tornadokåpan är utformad med s.k. virvelströmsteknik och finns i flera utföranden. Kåporna arbetar med både tilluft och frånluft, vilket skapar en kraftfull virvel som drar in luft likformigt utefter kåpans hela bredd.
 
Sortera med
Kategorier
Tornadokåpan är utformad med s.k. virvelströmsteknik och finns i flera utföranden. Kåporna arbetar med både tilluft och frånluft, vilket skapar en kraftfull virvel som drar in luft likformigt utefter kåpans hela bredd.
Typ
Bredd
Färg
Fläktsystem
Tornadokåpan
Tornadokåpan är utformad med s.k. virvelströmsteknik och finns i flera utföranden. Kåporna arbetar med både tilluft och frånluft, vilket skapar en kraftfull virvel som drar in luft likformigt utefter kåpans hela bredd.
Tornadokåpan
Tornadokåpan är utformad med s.k. virvelströmsteknik och finns i flera utföranden. Kåporna arbetar med både tilluft och frånluft, vilket skapar en kraftfull virvel som drar in luft likformigt utefter kåpans hela bredd.
Tornado-kåporna BHP är avsedda att användas i alla typer av kök, där stora mängder mat tillagas. BHM är av bänktyp. Med hjälp av virvelströmstekniken i Tornado-kåpan uppfångas matoset effektivt. Det uppfångade oset styrs in i den kraftiga tornadovirveln och sugs ut genom frånluftsdonen vilka är försedda med fettfilter. Virveln fångar även upp momentana ångpuffar. Med virvelströmstekniken har risken för läckage vid kåpans kanter eliminerats. Kåporna som har jämn avsugning över hela tillagningsarean, varken skymmer eller hindrar arbetet och kan anslutas till befintlig köksventilation. BHP finns i två storlekar. Tornado-kåporna BHP tillverkas som standard i rostfri stålplåt SIS 2333 slipad D180.  

Luftflöde, tryckfall, ljuddata

Diagrammen gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m3  

Elanslutning

Elektrisk anslutning av Tornado-kåpans primärluftsfläkt BHM/BHP: 230 V, 1-fas 50 Hz 83 W  

Tillbehör BHM

Belysningsarmaturer: 1420 mm – 36 W 820 mm – 18 W IP 65 Inklädnad mellan kåpa och tak med fettfiltergaller för primärluft och inspektionsluckor. Vid beställning, ange antalet belysningsarmaturer och belysningseffekt. Ange också inklädnadens höjdmått i mm och antalet inspektionsluckor  

Ljuddata

Ljuddata gäller för Tornadokåpa med primärluftsfläkt. Ljudeffektsnivån i oktavband erhålles genom att addera korrektionerna i tabellerna (med tecken) till den ljudnivå som avlästs i diagrammen.  

Mått- och viktuppgifter BHP

 

Projekteringsanvisningar

Placering Tornado-kåpan BHP som är av bänktyp är lämplig för stekhällar, spisar, frityrkokare och liknande som är placerade intill vägg. Kåpan monteras mot väggen, figur ➀. Frånluftsflöde Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1982:20, §11 föreskriver: Utsugningsanordning till processventilation skall vara så planerad att luftföroreningar samt fuktig och varm luft effektivt fångas upp. I kommentarerna till §11 anges rekommenderade luftflöden, som bedöms uppfylla föreskrifterna. Se tabell. För Tornado-kåpa BHP, som är av bänktyp, kan frånluftsflödet qf bestämmas ur formeln qf = 300 x B, l/s, där B = kåpans bredd i meter. Även detta värde återfinns som rekommendation i kommentarerna till AFS 1982:20, §11. Frånluftsflödet i den överliggande Tornadokåpan BHM bestäms också med hjälp av tabellen.

Specifikation BHP

Tornado-kåpa BHP av fabrikat Tovenco. Kåpan skall vara av storlek t ex 2 med 3 fettfilterhus och 40 dm bred. Den ska vara utförd av rostfri stålplåt SiS 2333 slipad D180.  
Typ:
Tornado-kåpan BHS som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av luftburna föroreningar i laboratorier och på liknande arbetsplatser. BHS finns i en storlek med 1200 mm bredd. Kåpan arbetar med både tilluft och frånluft. Tilluften som tas direkt från lokalen blåses in genom en speciellt utformad ejektorramp längs kåpans nedre del. Genom kåpans utformning och tilluftsfunktion bildas en virvelrörelse inne i kåpan. Virveln – tornadon– drar in luft likformigt efter kåpans hela bredd. Virvelns förmåga att ackumulera luftföroreningar gör att kåpan klarar tillfälliga överbelastningar med oförändrat lågt luftflöde. Tornado-kåpa BHS är vitlackerad och utrustad med inbyggd belysning och extra ljuddämpning av tilluftsfläkten.  

Luftflöde, tryckfall, ljudnivå

 

Mått och viktuppgifter

 

 

Belysning

Placering: 2 st infällda i tak IP44 PL-C 230 V 50 Hz Anslutning kopplingsplint: 3×1,5 mm2  

Primärluftsfläkt

230 V, 1-fas, 50 Hz 83 W  

Ljuddata

Ljudeffektnivå i oktavband Ljudeffektnivån erhålles genom att addera korrektionen i tabellen (med tecken) till den ljudnivå som avlästs i diagrammet  

Projekteringsanvisningar

För laboratoriearbete där föroreningarna har den omgivande luftens densitet, är i regel inströmningshastigheten 0,2 m/s tillräcklig. Om en värmekälla på bänken orsakar termik, bör inströmningshastigheten vara högre än 0,2 m/s. Detta gäller även vid arbete med tunga gaser och utanför kåpans framkant. Diagrammet visar erforderliga inströmningshastigheter och avser snittet under kåpans framkant.  

Specifikation

Tornado-kåpa BHS för laboratoriebruk av Tovencos fabrikat. Kåpan skall vara utförd av elförzinkad stålplåt och pulvermålad vit RAL 9010.  

Beställning

Tornado-kåpa BHS-211238
Typ:
Tornado-kåporna BHM är avsedda att användas i alla typer av kök, där stora mängder mat tillagas. BHM är en överliggande kåpa. Med hjälp av virvelströmstekniken i Tornado-kåpan uppfångas matoset effektivt. Det uppfångade oset styrs in i den kraftiga tornadovirveln och sugs ut genom frånluftsdonen vilka är försedda med fettfilter. Virveln fångar även upp momentana ångpuffar. Med virvelströmstekniken har risken för läckage vid kåpans kanter eliminerats. Kåporna som har jämn avsugning över hela tillagningsarean, varken skymmer eller hindrar arbetet och kan anslutas till befintlig köksventilation. BHM kan levereras i valfri storlek upp till 2,8 x 6,0 m. Tornado-kåporna BHM tillverkas som standard i rostfri stålplåt SIS 2333 slipad D180.  

Luftflöde, tryckfall, ljuddata

Diagrammen gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m3  

Elanslutning

Elektrisk anslutning av Tornado-kåpans primärluftsfläkt BHM/BHP: 230 V, 1-fas 50 Hz 83 W  

Tillbehör BHM

Belysningsarmaturer: 1420 mm – 36 W 820 mm – 18 W IP 65 Inklädnad mellan kåpa och tak med fettfiltergaller för primärluft och inspektionsluckor. Vid beställning, ange antalet belysningsarmaturer och belysningseffekt. Ange också inklädnadens höjdmått i mm och antalet inspektionsluckor  

Ljuddata

Ljuddata gäller för Tornadokåpa med primärluftsfläkt. Ljudeffektsnivån i oktavband erhålles genom att addera korrektionerna i tabellerna (med tecken) till den ljudnivå som avlästs i diagrammen.  

Mått- och viktuppgifter BHM

 

Specifikation BHM

Vid specifikation anges: -Typbeteckningen: Tornado-kåpa BHM av Plast & Metalls fabrikat -Enkel eller dubbel Tornado -Antalet fettfilterhus -Huvudmåtten A och B i mm -Dimensionerande luftflöde i l/s eller m3/h -Antal reservfiltersatser -Tillbehör: Belysningsarmatur, Fettfilter, Inklädnad  

Projekteringsanvisningar

Placering Tornadokåpan BHM är en överliggande kåpa. Den kan användas för hällar och kokkärl som är placerade mitt i köket eller mot vägg, figur ➁ ➂. Frånluftsflöde Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1982:20, §11 föreskriver: Utsugningsanordning till processventilation skall vara så planerad att luftföroreningar samt fuktig och varm luft effektivt fångas upp. I kommentarerna till §11 anges rekommenderade luftflöden, som bedöms uppfylla föreskrifterna. Se tabell. För Tornado-kåpa BHP, som är av bänktyp, kan frånluftsflödet qf bestämmas ur formeln qf = 300 x B, l/s, där B = kåpans bredd i meter. Även detta värde återfinns som rekommendation i kommentarerna till AFS 1982:20, §11. Frånluftsflödet i den överliggande Tornadokåpan BHM bestäms också med hjälp av tabellen.  
Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik,används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier och sjukhus. BHO finns i sex storlekar med bredder upp till 3 meter och kan anslutas till befintligt frånluftssystem. Kåpan är försedd med en eller två frånluftsanslutningar. Tornadokåpan arbetar med både tilluft och frånluft. Tilluften som tas direkt från lokalen blåses in genom en ramp längs kåpans nedre del. Genom kåpans utformning och tilluftsfunktion bildas en virvelrörelse inne i kåpan. Virveln – tornadon – drar in luft likformigt efter kåpans hela bredd. Virvelns förmåga att ackumulera luftföroreningar gör att kåpan klarar tillfälliga överbelastningar med oförändrat lågt luftflöde. Exempel på användningsområden är: ● Arbetsplatser för svetsning och lödning. ● Utsugning över kemiska bad, t.ex vid ytbehandling och grafisk industri. ● Laboratorier, där kåpan i vissa fall kan ersätta dragskåp. ● Utsugning över ugnar m m.

Måttuppgifter

 Luftflöde, tryckfall

Anströmningshastigheten i kåpans öppning är avgörande för den förväntade funktionen. Antalet frånluftsanslutningar i kåpan beror dels på kåpbredden B, dels på frånluftsbehovet. Dimensionering och specificering görs med nedanstående diagram. Kåpor med breddmått större än 3,0 m kombineras av ett antal kåpor. qfrån = frånluftsflöde m3/s (m3/h) Pt = totaltryckfall Pa (mm vp) EXEMPEL Kåpbredd = 1,4 m Kåpstorlek = 3 Frånluftsflöde 0,4 m3/s Tryckfall = 52 Pa med 1 anslutning  

Uppfångningsområde

Figuren visar den avtagande anströmningshastigheten framför Tornadokåpan. Kurvorna visar punkter med lika hastighet (isoveler) i procent av den dimensionerade inströmningshastigheten genom kåpans öppning.  

Projekteringsanvisningar

Vid evakuering från arbetsbord bör kåpans djup, Cmåtttet enligt måttskiss, uppgå till minst halva bordsdjupet. Höjden på kåpans fria öppning, Emåttet, skall överstiga höjden på det föremål som hanteras på bordet. BELYSNING Speciell arbetsbelysning vid Tornado-kåpan anordnas bäst lokalt. Av strömningstekniska skäl kan man inte placera stora lysrörsarmaturer på kåpans insida. Den lämpligaste placeringen för sådana är på kåpans framsida. Däremot kan mindre och enklare infälld armatur monteras i kåpan om den omgivande miljön tillåter det. ELEKTRISK ANSLUTNING Elektrisk anslutning av Tornado-kåpans primärluftsfläkt.

Explosionsskyddat utförande

Om rummet där Tornado-kåpan skall monteras är klassat som explosionskyddat måste den i kåpan inbyggda standardfläkten bytas till utförande EEX eIIT3. Fläkten har i detta utförande betydligt större dimensioner och kapacitet och måste därför monteras utanför kåpan och vid injustering strypas ned kraftigt till erforderligt tilluftsflöde. Alternativt kan upp till fem kåpor kopplas till en fläkt.

Specifikation

Tornado-kåpa BHO av Tovencos fabrikat i storlek t ex 3, med 2 stycken frånluftsanslutningar och en breddpå 15 dm. Kåpan skall vara utförd av varmförzinkad stålplåt och lackerad med vit färg.
Typ:
Tornadokåpan
Tornadokåpan är utformad med s.k. virvelströmsteknik och finns i flera utföranden. Kåporna arbetar med både tilluft och frånluft, vilket skapar en kraftfull virvel som drar in luft likformigt utefter kåpans hela bredd.
Tornado-kåporna BHP är avsedda att användas i alla typer av kök, där stora mängder mat tillagas. BHM är av bänktyp. Med hjälp av virvelströmstekniken i Tornado-kåpan uppfångas matoset effektivt. Det uppfångade oset styrs in i Read More
Tornado-kåpan BHS som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av luftburna föroreningar i laboratorier och på liknande arbetsplatser. BHS finns i en storlek med 1200 mm bredd. Kåpan arbetar med både tilluft och frå Read More
Tornado-kåporna BHM är avsedda att användas i alla typer av kök, där stora mängder mat tillagas. BHM är en överliggande kåpa. Med hjälp av virvelströmstekniken i Tornado-kåpan uppfångas matoset effektivt. Det uppfångade ose Read More
Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik,används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier och sjukhus. BHO finns i sex storlekar med bredder upp till 3 Read More