Modul-kåpa

Modul-kåpa

Storkök är en krävande miljö på många sätt. Värme, ånga, fett och luftföroreningar gör att utrustning och interiör utsätts för stora påfrestningar. Därför ställs extra höga krav på storköksventilation och dess luftrening. Tovenco har tillverkat och installerat ventilationslösningar för storkök sedan 1960-talet. Tack vare vår expertis kan vi leverera anpassade lösningar för er verksamhet utifrån önskemål och behov.

Block-vägg

Block-centrum