TCP-X2 Kontrollpanel

Kontrollpanelen TCP-2X är Tovencos egna styrpanel för alla produkter i TAPS-sortimentet.

  • Övervakningsystem för UV-rening
  • Informerar och larmar vid Lampbyte
  • Visar felkoder vid eventuell underhållning
  • Analog panel för enkel respons vid knapptryck

 

Beskrivning

Vid eventuella stopp av TAPS-anläggningen eller signalvarningar, ladda ner våran installationsanvisning på fliken “Ladda ner” eller kontakta vårat serviceteam på 0291-477774.

TCP-2X är företrädaren till den tidigare TCP:n. Anvisningar för den gamla TCP:n hittar du under fliken Montage och skötsel, därefter “UV-rening- luftrenare”.

TCP-2X är avsedd att kontrollera och övervaka system med UV-rening i filterhus,
kanalluftrenare, avloppsluftrenare samt andra applikationer.
Vid beställning av någon av Tovencos TAPS-produkter medföljer kontrollpanelen samt en tryckvakt.

Programmerad för att ge information och alarm, och är lätt att programmera för aktuellt system.

TCP-2X anslutes till 1-fas växelström (max 250 V) och kan styra UV-lampor med en sammanlagd effekt
av 2200W. Inställningarna får endast ändras av behörig person.

OBS!
Det är mycket viktigt att säkerhetskretsarna inkopplas så att
UV-lamporna inte kan lysa om frånluftsfläkten stannar.
Om man känner ozonlukt i lokalen, stäng av anläggningen och
undersök orsaken.

Navigeringslista

Kontakta oss