Styrluftskåpa-CJI

Tovencos styrluftskåpa typ CJI för effektivare matlagningsmiljöer.

  • Justerbar styrluft för effektivare osuppfång
  • Kåpsidor och tak utförda i hållbart rostfritt stål
  • Utformning anpassas efter behov
  • Filter av alla typer som stickat, flamskydd och cyklon
  • Infälld LED-belysning
  • Tillval: UV med ozon-rening, BIO-rening
  • Täckmantel för anpassning takhöjd

Beskrivning

Behöver du hjälp med projektering av kökskåpor? Kontakta vårat projektserviceteam ->

Utförande

Kökskåpa typ CJI tillverkas på beställning med önskade mått. Den kan ha
raka sidor eller lutande sidor och den kan utföras i en mängd varianter
allt efter behov. Kåpan är utförd utan synliga skruvar på utsidan.

Kökskåpa typ CJI kan väljas om den ska sättas mot vägg eller placeras
frihängande(typ centrum). Vid val av vägg väljs som standard 3 sidor
på kåpan med en tillkommande vägglist som sätts på vägg för att
bära kassettaket.

En CJI-kåpa typ centrum utrustas med med styrluft på vardera
långsida för en ökad tilluftsmängd. 

Önskas tillval av tilluft, hänvisar vi dig till våran CJT-kåpa

Injustering

Kåpan har injusteringsspjäll som
främst är till för att injustera/fördela luften
jämnt i styrluftkammaren.
Mätuttag med k-faktor finns på kåpans insida
för filterhus, tilluft och styrluft.

Val av filterhus och filter

Kåpa typ CJI kan förses med filterhus efter förfrågan. Vi har flera olika typer av filterhus:

UV-hus:
Tovencos egna UV-rening, typ CK-AP, för alla alla kåpor i Tovencos sortiment.

Cyklonfilterhus:
För en effektivare rening utan UV används våra filterbankar typ FBX.

Filterbank
Vanliga filterhus:
Där rening inte har höga krav används våra filterhus typ FHF eller FHS beroende på valet av High-flow eller stickade filter.

filterhus stickat

Se våra filterhus under fliken filterhus

Tillval som BIO-rening och Ansulex-släcksystem finns att lägga till.

 

Tak

Kåpa typ CJI kan fås med flera typer av tak

Kassettak:
Kassettak kommer som standard för alla kåpor i Tovencos sortiment.
Med kassetter kan man enkelt montera upp och ned plåtprofilerna
för en simplare rengöring över kåpan eller för att komma åt kanaler.

Slätt plåttak:
Vid beställning kan man göra valet att få taket som en plåtenhet.

Fördelningstak:
Tovencos egna fördelningstak är som standard för våra diskkåpor.
Det fungerar som en suglåda där man har ett jämt fördelat sug över hela kåpan.

 

Belysning

Kåpan är utrustad som standard med dimbar LED
armatur. Våra armaturer är speciellt anpassade för
att klara krävande miljöer.
Tillval: Dali-don finns att lägga till i våran belysning.

Injustering av styrluftsflöden

OBS!*

K-faktor per löpmeter styrluftdon.
För totala luftflödet;
multiplicera med totala längden (i meter).

Kontakta oss