HiFlow-filter

Effektivt Flamskyddsfilter

  • Klarar höga flöden
  • Minskad brandrisk
  • Enkelt underhåll

Beskrivning

Highflow-filter har lameller som gör att luften växlar riktning flera gånger. Avskiljningen sker mot kanterna av lamellerna och fettet rinner sedan ner. Vid högre lufthastighet blir avskiljningen bättre men ljudnivån högre. Ett labyrintfilter har samma tryckfall hela tiden även när det är nedsmutsat.

Highflow-filter finns i storlekarna:
5025: 495x245x25 mm
5050: 495x495x25 mm

Behöver du hjälp med projektering av kökskåpor eller beställa nya filter? Kontakta vårat projektserviceteam så hjälper de dig  

Frånluftsflöden

5025 5050
Typ Filter Max frånluftsflöde Flamskydd Typ Filter Max frånluftsflöde Flamskydd
FHV-1 1 120 l/s FHV-1 1 240 l/s
FHV-2 2 240 l/s FHV-2 2 480 l/s
FHV-3 3 360 l/s FHV-3 3 720 l/s
Typ Typ
FHC-1 2 240 l/s FHC-1 2 480 l/s
FHC-2 4 480 l/s FHC-2 4 960 l/s
FHC-3 6 720 l/s FHC-3 6 1440 l/s

 

Tryck- och flödesdiagram

K-Faktorer

Obs! Per filter, multiplicera antal filter med k-faktorn för tryckjustering
Highflow 5025 = 14
Highflow 5050 = 28
Kontakta oss