FBV/FBC (cyklonfilterhus)

Filterbankar typ FBV och FBC med cyklonfilter för en effektivare rening i kökskåporna.

  • Hög avskiljningsgrad
  • Robust konstruktion utfört av rostfri stålplåt.
  • Tryckfall oberoende på nedsmutsning.
  • Kan levereras separat.

Beskrivning

Tovencos filterhus används som vårat standard val vid projektering av kökskåpor. Filterhus är utrustade med cyklonfilter vilket ger god avskiljning och konstant tryckfall.

Behöver du hjälp med projektering av kökskåpor eller filterbankar? Kontakta vårat projektserviceteam ->

Konstruktion

Höljet är utfört av rostfri stålplåt kvalitet EN 1.4301 borstad yta. Upptill finns montageplåtar, vilka lätt kan lossas om de inte behöver användas. Som standard är kanalanslutningarna utförda runda, men kan mot specialbeställning erhållas rektangulära.
I botten finns en eller flera fettkoppar för uppsamling av det fett som separeras i cyklonerna.

Typ FBV är väggfilterhus med en rad filter.

Typ FBC är centrumfilterhus med dubbla rader filter.

Cyklonfilter F-5030

I filtret finns ett antal cykloner, där luften sugs in upptill och nedtill. Genom att luften får en roterande rörelse i cyklonerna, slungas fettet runt och rinner sedan ut nedtill i filtret. och i botten av filterbanken. Fördelen med cyklonfilter är att det är samma tryckfall hela tiden även om det är nedsmutsat. Våra filter har testats vid Ventilationscentrums laboratorium i Enköping.

Storleksguide:

Filterhus storlek typ FBV

Typ Filter L D H Antal 315 stos
FBV-1 1 548 mm 400 400 1
FBV-2 2 1071 mm 400 400 1
FBV-3 3 1594 mm 400 400 2
FBV-4 4 2117 mm 400 400 2

 

Centrumhus typ FBC

Typ Filter L D H Antal 315 stos special 400
FBC-1 2 548 mm 800 400 1
FBC-2 4 1071 mm 800 400 1 1
FBC-3 6 1594 mm 800 400 2
FBC-4 8 2117 mm 800 400 3

 

Flödesguiden

Frånluftsflöden

 

Vägg Centrum
Typ Filter Max frånluftsflöde stickat Typ Filter Max frånluftsflöde stickat
FBV-1 1 140 l/s | FBC-1 2 280 l/s
FBV-2 2 280 l/s | FBC-2 4 560 l/s
FBV-3 3 420 l/s | FBC-3 6 840 l/s
FBV-4 4 560 l/s | FBC-4 8 1120 l/s

Tryck- och flödesdiagram

 

Ljudeffektnivå dB korrektionsfaktor

K-Faktorer

Obs! Per filter, multiplicera antal filter med k-faktorn (q = K √p, där q är luftflödet och p är tryckfallet)
Cyklonffilter F-5030 = 18,4
Kontakta oss