Överluftsdon

Överluftsdon – Hälsosam ventilation

Överluftsdon reglerar luftströmmar och tryck mellan lokaler. Vissa miljöer kräver över- eller undertryck, exempelvis slussar eller laboratorier. Vårt överluftsdon ser till att inomhusmiljön är god och säkertställer balans i luftflödet mellan rum trots specifika krav.

Se pdf Överluftsdon

Övriga dokument:

Byggvarudeklaration Överluftsdon

CE-dokument Överluftsdon