Kökskåpor styrluft

Dynamiska system

Våra kåpor som har funktionen styrluft ger en riktad osreducering som leder matoset mot filtret. Detta gör det möjligt att justera inflödet effektivt och dynamiskt.

 

Styrluftskåpa typ CJ

Kökskåpa typ CJ är speciellt utformad för att ge god uppfångning genom injektionsverkan. Utefter kåpans långsida finns en ledande spalt med styrstråle.

Styrluftsflödet är 10 – 15 % av frånluftsflödet, vilket är tillräckligt för att skapa en bra uppfångning. Kåpan har normalt stickade filter av vår standardtyp, men kan också erhållas med labyrintfilter.

 

Enkelt montage

Vid större enheter byggs kåpan samman av flera delar. Om kåpan ej är standard eller utrustad med UV-rening levererar vi ofta kåporna med styrluftsdelarna och filterhusen separat.

Detta gör att vi enkelt kan anpassa kåpan efter kundens behov och ta hänsyn till förhållanden på plats. Kåpan kan utrustas med infälld eller utanpåliggande belysning.

Se pdf Styrluftskåpa CJI och CJT