Filterhus

Filterhus

 

Renande komponent

Spillvatten från storkök som innehåller fett måste genomgå specifik rening enligt EU-direktiv. Därför måste fettavskiljare installeras i miljöer som exempelvis restauranger och produktionsanläggningar för livsmedel. Krav på utformning och dimensionering
av fettavskiljare beskrivs i europastandard EN1825.

Tovenco erbjuder tre olika standardmodeller, men kan också utforma fettavskiljare utifrån önskemål och behov.

Du hittar k-faktorn för respektive filter nedan.

K-faktor

 

Kompletta filterhus FHV och FHC

filterhus_2_min

Filterhus användes för montage i kökskåpor typ D, CJ och ibland ventilationstak istället för filterbankar FBV/FBC.

Typ FHV är väggfilterhus med en rad filter.

Typ FHC är centrumhus med dubbla rader filter.

Det finns två typer av filterkassetter; Stickade filter (Standard) och Flamskyddsfilter.

Läs mer i PDF

 

Filterram för horisontellt och vertikalt montage FRH och FRV

Filterram användes när man ej kan använda vanligt filterhus t.ex vid låg takhöjd. Ramen kan fästas i tak i en kåpa (Typ FRH)

Mot vägg användes typ FRV.

Filterram FRH kan endast ha stickade filter.

För typ FRV kan både stickat filter och flamskyddsfilter användas.

För mer information se Pdf.

Läs mer i PDF

 

 

Kompletta filterbankar FBV och FBC

 

bild_fbv_fbc

Filterbankar används som standard i Tovencos ventilationstak, men också i kökskåpor av olika slag. Filterbankarna är utrustade med cyklonfilter vilket ger god avskiljning och konstant tryckfall. Höljet är utfört av rostfri plåt.

Typ FBV är väggfilterbankar med en rad filter.

Typ FBC är centrumfilterbankar med dubbla rader filter.

Läs mer i PDF