Dimensionering

Dimensionering

Projektsupport

 Vi erbjuder konsultation inom storköksventilation.

Tovenco har mer än 40 års erfarenhet inom köksventilation. Med vår kompetens och kunskap kan vi erbjuda er den bästa lösningen för ert storköksprojekt. Utifrån kökets planritning och typ av verksamhet skräddarsyr vi kökskåporna efter era behov.

Kontakta oss här

Beräkning av luftflöden

På denna sida finns uppgifter om hur luftflöden beräknas, med hänsyn till belastning från olika typer av köksapparatur. Här ges exempel på flera typiska storkök och vanligt förekommande apparatur. Här finns också en kalkylblankett, som gör det enkelt att beräkna och hitta rätt luftflöde.

Läs mer i vår Pdf och kalkylblad

Projekteringsanvisningar

Luftflödeskalkyl