DIMENSIONERING

Dimensionering

 

Beräkning av luftflöden

På denna sida finns uppgifter om hur luftflöden beräknas, med hänsyn till belastning från olika typer av köksapparatur. Här ges exempel på flera typiska storkök och vanligt förekommande apparatur.
 Här finns också en kalkylblankett, som gör det enkelt att beräkna och hitta rätt luftflöde.

Läs mer i vår Pdf och kalkylblad

Projekteringsanvisningar

Luftfllödeskalkyl