BHS

Single.php

BHS

  • Produktdetaljer
  • Ladda ner
  • Fläktsystem
  • Beställningsexempel
  • Ladda ner

Tornado-kåpan BHS som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av luftburna föroreningar i laboratorier och på liknande arbetsplatser. BHS finns i en storlek med 1200 mm bredd. Kåpan arbetar med både tilluft och frånluft. Tilluften som tas direkt från lokalen blåses in genom en speciellt utformad ejektorramp längs kåpans nedre del. Genom kåpans utformning och tilluftsfunktion bildas en virvelrörelse inne i kåpan. Virveln – tornadon– drar in luft likformigt efter kåpans hela bredd. Virvelns förmåga att ackumulera luftföroreningar gör att kåpan klarar tillfälliga överbelastningar med oförändrat lågt luftflöde. Tornado-kåpa BHS är vitlackerad och utrustad med inbyggd belysning och extra ljuddämpning av tilluftsfläkten.

 

Luftflöde, tryckfall, ljudnivå

 

Mått och viktuppgifter

 

 

Belysning

Placering: 2 st infällda i tak
IP44 PL-C 230 V 50 Hz
Anslutning kopplingsplint: 3×1,5 mm2

 

Primärluftsfläkt

230 V, 1-fas, 50 Hz 83 W

 

Ljuddata

Ljudeffektnivå i oktavband
Ljudeffektnivån erhålles genom att addera korrektionen i tabellen (med tecken) till den ljudnivå som avlästs i diagrammet

 

Projekteringsanvisningar

För laboratoriearbete där föroreningarna har den omgivande luftens densitet, är i regel inströmningshastigheten 0,2 m/s tillräcklig. Om en värmekälla på bänken orsakar termik, bör inströmningshastigheten vara högre än 0,2 m/s. Detta gäller även vid arbete med tunga gaser och utanför kåpans framkant. Diagrammet visar erforderliga inströmningshastigheter och avser snittet under kåpans framkant.

 

Specifikation

Tornado-kåpa BHS för laboratoriebruk av Tovencos fabrikat. Kåpan skall vara utförd av elförzinkad stålplåt och pulvermålad vit RAL 9010.

 

Beställning

Tornado-kåpa BHS-211238

Typ:
Bredd:
Färg:
Fläktsystem:
Dokumentation: PDF-blad för Tornadokåpan CE-dokument Byggvarudeklaration
This entry was posted in . Bookmark the permalink.