BHP

Single.php

BHP

  • Produktdetaljer
  • Ladda ner
  • Fläktsystem
  • Beställningsexempel
  • Ladda ner

Tornado-kåporna BHP är avsedda att användas i alla typer av kök, där stora mängder mat tillagas. BHM är av bänktyp. Med hjälp av virvelströmstekniken i Tornado-kåpan uppfångas matoset effektivt. Det uppfångade oset styrs in i den kraftiga tornadovirveln och sugs ut genom frånluftsdonen vilka är försedda med fettfilter. Virveln fångar även upp momentana ångpuffar. Med virvelströmstekniken har risken för läckage vid kåpans kanter eliminerats. Kåporna som har jämn avsugning över hela tillagningsarean, varken skymmer eller hindrar arbetet och kan anslutas till befintlig köksventilation. BHP finns i två storlekar. Tornado-kåporna BHP tillverkas som standard i rostfri stålplåt SIS 2333 slipad D180.

 

Luftflöde, tryckfall, ljuddata

Diagrammen gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m3

 

Elanslutning

Elektrisk anslutning av Tornado-kåpans primärluftsfläkt BHM/BHP: 230 V, 1-fas 50 Hz 83 W

 

Tillbehör BHM

Belysningsarmaturer:
1420 mm – 36 W
820 mm – 18 W IP 65
Inklädnad mellan kåpa och tak med fettfiltergaller för primärluft och inspektionsluckor.
Vid beställning, ange antalet belysningsarmaturer och belysningseffekt.
Ange också inklädnadens höjdmått i mm och antalet inspektionsluckor

 

Ljuddata

Ljuddata gäller för Tornadokåpa med primärluftsfläkt. Ljudeffektsnivån i oktavband erhålles genom att addera korrektionerna i tabellerna (med tecken) till den ljudnivå som avlästs i diagrammen.

 

Mått- och viktuppgifter BHP

 

Projekteringsanvisningar

Placering
Tornado-kåpan BHP som är av bänktyp är lämplig för stekhällar, spisar, frityrkokare och liknande som är placerade intill vägg. Kåpan monteras mot väggen, figur ➀.

Frånluftsflöde
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1982:20, §11 föreskriver: Utsugningsanordning till processventilation skall vara så planerad att luftföroreningar samt fuktig och varm luft effektivt fångas upp. I kommentarerna till §11 anges rekommenderade luftflöden, som bedöms uppfylla föreskrifterna. Se tabell. För Tornado-kåpa BHP, som är av bänktyp, kan frånluftsflödet qf bestämmas ur formeln qf = 300 x B, l/s, där B = kåpans bredd i meter. Även detta värde återfinns som rekommendation i kommentarerna till AFS 1982:20, §11. Frånluftsflödet i den överliggande Tornadokåpan BHM bestäms också med hjälp av tabellen.

Specifikation BHP

Tornado-kåpa BHP av fabrikat Tovenco. Kåpan skall vara av storlek t ex 2 med 3 fettfilterhus och 40 dm bred. Den ska vara utförd av rostfri stålplåt SiS 2333 slipad D180.

 

Typ:
Bredd:
Färg:
Fläktsystem:
Beställningsexempel:
Dokumentation: PDF-blad för Tornadokåpan CE-dokument Byggvarudeklaration
This entry was posted in . Bookmark the permalink.