BHM

Single.php

BHM

  • Produktdetaljer
  • Ladda ner
  • Fläktsystem
  • Beställningsexempel
  • Ladda ner

Tornado-kåporna BHM är avsedda att användas i alla typer av kök, där stora mängder mat tillagas. BHM är en överliggande kåpa. Med hjälp av virvelströmstekniken i Tornado-kåpan uppfångas matoset effektivt. Det uppfångade oset styrs in i den kraftiga tornadovirveln och sugs ut genom frånluftsdonen vilka är försedda med fettfilter. Virveln fångar även upp momentana ångpuffar. Med virvelströmstekniken har risken för läckage vid kåpans kanter eliminerats. Kåporna som har jämn avsugning över hela tillagningsarean, varken skymmer eller hindrar arbetet och kan anslutas till befintlig köksventilation. BHM kan levereras i valfri storlek upp till 2,8 x 6,0 m. Tornado-kåporna BHM tillverkas som standard i rostfri stålplåt SIS 2333 slipad D180.

 

Luftflöde, tryckfall, ljuddata

Diagrammen gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m3

 

Elanslutning

Elektrisk anslutning av Tornado-kåpans primärluftsfläkt BHM/BHP: 230 V, 1-fas 50 Hz 83 W

 

Tillbehör BHM

Belysningsarmaturer:
1420 mm – 36 W
820 mm – 18 W IP 65
Inklädnad mellan kåpa och tak med fettfiltergaller för primärluft och inspektionsluckor.
Vid beställning, ange antalet belysningsarmaturer och belysningseffekt.
Ange också inklädnadens höjdmått i mm och antalet inspektionsluckor

 

Ljuddata

Ljuddata gäller för Tornadokåpa med primärluftsfläkt. Ljudeffektsnivån i oktavband erhålles genom att addera korrektionerna i tabellerna (med tecken) till den ljudnivå som avlästs i diagrammen.

 

Mått- och viktuppgifter BHM

 

Specifikation BHM

Vid specifikation anges:
-Typbeteckningen: Tornado-kåpa BHM av Plast & Metalls fabrikat
-Enkel eller dubbel Tornado
-Antalet fettfilterhus
-Huvudmåtten A och B i mm
-Dimensionerande luftflöde i l/s eller m3/h
-Antal reservfiltersatser
-Tillbehör: Belysningsarmatur, Fettfilter, Inklädnad

 

Projekteringsanvisningar

Placering
Tornadokåpan BHM är en överliggande kåpa. Den kan användas för hällar och kokkärl som är placerade mitt i köket eller mot vägg, figur ➁ ➂.

Frånluftsflöde
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1982:20, §11 föreskriver: Utsugningsanordning till processventilation skall vara så planerad att luftföroreningar samt fuktig och varm luft effektivt fångas upp. I kommentarerna till §11 anges rekommenderade luftflöden, som bedöms uppfylla föreskrifterna. Se tabell. För Tornado-kåpa BHP, som är av bänktyp, kan frånluftsflödet qf bestämmas ur formeln qf = 300 x B, l/s, där B = kåpans bredd i meter. Även detta värde återfinns som rekommendation i kommentarerna till AFS 1982:20, §11. Frånluftsflödet i den överliggande Tornadokåpan BHM bestäms också med hjälp av tabellen.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.