TAPS-system

SO-AP Sewage Odour Air Purifier

SO-AP installeras i illaluktande rörsystem som bl.a. avlopp och fettavskiljare. Från restauranger eller liknande anläggningar samlas ofta fettet kvar i fettavskiljaren och kan bli kvar där under en längre tid. Detta medför att fettet härsknar och luktar illa. Detta problem minimeras genom att installera en SO-AP så nära den illaluktande källan som möjligt. SO-AP används […]

D-AP Duct Air Purifier

D-AP kan installeras på befintliga kanal- och rörsystem samt i nyproducerade anläggningar. Systemets fysiska storlek innebär enkelt montage även i trånga utrymmen. Luftrenaren installeras så nära fett- och luktkällan som möjligt.   Specifikation Användningsområden: Industriell matproduktion Agrokultur,  kompostering, pumpstationer, restauranger  Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten Reducerar brandrisken Reducerar virus och bakterier i luften Reducerar […]

TCP Tovenco Control Panel

Kontrollpanelen TCP är avsedd att kontrollera och övervaka system med UV-rening i filterhus, kanalluftrenare, avloppsluftrenare samt andra applikationer. Kontrolpanelen är programmerad för att ge information och alarm, och är lätt att programmera för aktuellt system.

C-AP Compact Air Purifier

C-AP är en bärbar luftrenare med många användningsområden. Används för allmän sanering av t.ex bostad, hotellrum, kontor, bilar, husvagnar, båtar och soprum. Luftrenaren hjälper till att reducera luften från bakterier, virus och lukter.   Specifikation Reducerar virus och bakterier i luften Reducerar  lukten i luften

BK-AP Back Bar Kitchen Air Purifier

BK-AP är en produkt med inbyggd UV-rening som installeras vid mindre spisutrustningar mot vägg och är lämplig för caféer, snabbmatskök etc., ofta där matlagningen är synlig för gästerna. Kåpan är avsedd att hängas lågt för god osuppfångning och bra arbetslysning.   Specifikation Användningsområden: Caféer, snabbmatskök, Servicebutiker Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten Reducerar brandrisken  […]

CK-AP Commercial Kitchen Air Purifier

CK-AP installeras i kommersiella kök, såsom restaurangkök och industrikök där stor matberedning sker. CK-AP installeras i nyproducerade köksanläggningar eller som en enhet i befintliga köksanläggningar.   Specifikation Användningsområden: Restauranger, matindustri Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten Reducerar brandrisken  Reducerar virus och bakterier i luften Reducerar  lukten i luften  

SK-AP Small Kitchen Air Purifier

SK-AP är en luftrenare för små luftflöden. Installeras vid enklare anläggningardär matberedning förekommer. SK-AP bör installeras så nära spisutrustningen som möjligt.   Specifikation Användningsområden: Servicebutiker, gatukök, snabbmatsrestauranger  Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten Reducerar brandrisken  Reducerar virus och bakterier i luften Reducerar  lukten i luften

ID-AP Industrial Duct Air Purifier

ID-AP används för rening i ventilationskanaler där mycket luft ska renas. Luftrenaren kan installeras i befintligt kanalsystem, i fläktrum eller t.ex. på yttertak.   Specifikation Användningsområden: Industriell matproduktion, kompostering, pumpstationer, restauranger Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten Reducerar brandrisken  Reducerar virus och bakterier i luften Reducerar  lukten i luften