C-AP Compact Air Purifier

C-AP Compact Air Purifier

C-AP är en bärbar luftrenare med många användningsområden. Används för allmän sanering av t.ex bostad, hotellrum, kontor, bilar, husvagnar, båtar och soprum.

Luftrenaren hjälper till att reducera luften från bakterier, virus och lukter.

 

Specifikation

 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
TCP Tovenco Control Panel

TCP Tovenco Control Panel

Kontrollpanelen TCP är avsedd att kontrollera och övervaka system med UV-rening i filterhus, kanalluftrenare, avloppsluftrenare samt andra applikationer. Kontrolpanelen är programmerad för att ge information och alarm, och är lätt att programmera för aktuellt system.

D-AP Duct Air Purifier

D-AP Duct Air Purifier

D-AP kan installeras på befintliga kanal- och rörsystem samt i nyproducerade anläggningar. Systemets fysiska storlek innebär enkelt montage även i trånga utrymmen. Luftrenaren installeras så nära fett- och luktkällan som möjligt.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Industriell matproduktion Agrokultur,  kompostering, pumpstationer, restauranger 
 • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
 • Reducerar brandrisken
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
SO-AP Sewage Odour Air Purifier

SO-AP Sewage Odour Air Purifier

SO-AP installeras i illaluktande rörsystem som bl.a. avlopp och fettavskiljare. Från restauranger eller liknande anläggningar samlas ofta fettet kvar i fettavskiljaren och kan bli kvar där under en längre tid. Detta medför att fettet härsknar och luktar illa. Detta problem minimeras genom att installera en SO-AP så nära den illaluktande källan som möjligt. SO-AP används normalt vid självdrag. Vid användning av fläkt får den vara på max 60 l/s eller 200 m³/h. OBS! Då krävs en kalkylerad reaktionssträcka på minst 2 sekunder efter luftrenaren.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Industriell matproduktion, kompostering, pumpstationer, restauranger 
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
ID-AP Industrial Duct Air Purifier

ID-AP Industrial Duct Air Purifier

ID-AP används för rening i ventilationskanaler där mycket luft ska renas. Luftrenaren kan installeras i befintligt kanalsystem, i fläktrum eller t.ex. på yttertak.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Industriell matproduktion, kompostering, pumpstationer, restauranger
 • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
 • Reducerar brandrisken 
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften