TAPS-SYSTEM

Ventilation för professionella miljöer

TAPS är ett effektivt frånluftssystem som kombinerar specialutformade ventilationskanaler med en anpassad styrluftsenhet. I sytemet ingår också en egendesignad kåpa för storköket med höga krav.

UV-rening för storköksventilation

Taps broschyr

SO-AP Sewage Odour Air Purifier

  • Produktdetaljer
  • Ladda ner
  • Fläktsystem
  • Beställningsexempel
  • Ladda ner

SO-AP installeras i illaluktande rörsystem som bl.a. avlopp och fettavskiljare. Från restauranger eller liknande anläggningar samlas ofta fettet kvar i fettavskiljaren och kan bli kvar där under en längre tid. Detta medför att fettet härsknar och luktar illa. Detta problem minimeras genom att installera en SO-AP så nära den illaluktande källan som möjligt. SO-AP används normalt vid självdrag. Vid användning av fläkt får den vara på max 60 l/s eller 200 m³/h. OBS! Då krävs en kalkylerad reaktionssträcka på minst 2 sekunder efter luftrenaren.

 

Specifikation

  • Användningsområden: Industriell matproduktion, kompostering, pumpstationer, restauranger 
  • Reducerar virus och bakterier i luften
  • Reducerar  lukten i luften
Typ:
Bredd:
Färg:
Fläktsystem:
Dokumentation: Taps broschyr CE-dokument Byggvarudeklaration UV