TAPS-SYSTEM

Ventilation för professionella miljöer

TAPS är ett effektivt frånluftssystem som kombinerar specialutformade ventilationskanaler med en anpassad styrluftsenhet. I sytemet ingår också en egendesignad kåpa för storköket med höga krav.

UV-rening för storköksventilation

Taps broschyr

D-AP Duct Air Purifier

D-AP kan installeras på befintliga kanal- och rörsystem samt i nyproducerade anläggningar. Systemets fysiska storlek innebär enkelt montage även i trånga utrymmen. Luftrenaren installeras så nära fett- och luktkällan som möjligt.

 

Specifikation

  • Användningsområden: Industriell matproduktion Agrokultur,  kompostering, pumpstationer, restauranger 
  • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
  • Reducerar brandrisken
  • Reducerar virus och bakterier i luften
  • Reducerar  lukten i luften

Produktspecifikation (mm)

L 300             140 l/s            504 m3/h

L 600             280 l/s           1008 m3/h