TAPS-SYSTEM

Ventilation för professionella miljöer

TAPS är ett effektivt frånluftssystem som kombinerar specialutformade ventilationskanaler med en anpassad styrluftsenhet. I sytemet ingår också en egendesignad kåpa för storköket med höga krav.

UV-rening för storköksventilation

Taps broschyr

12
Yes
None
1
1000000
/taps-system/
Thumbnail
Sortera med

Kategorier

TAPS-system
BK-AP Back Bar Kitchen Air Purifier

BK-AP är en produkt med inbyggd UV-rening som installeras vid mindre spisutrustningar mot vägg och är lämplig för caféer, snabbmatskök etc., ofta där matlagningen är synlig för gästerna. Kåpan är avsedd att hängas lågt för god osuppfångning och bra arbetslysning.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Caféer, snabbmatskök, Servicebutiker
 • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
 • Reducerar brandrisken 
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
CK-AP Commercial Kitchen Air Purifier

CK-AP installeras i kommersiella kök, såsom restaurangkök och industrikök där stor matberedning sker. CK-AP installeras i nyproducerade köksanläggningar eller som en enhet i befintliga köksanläggningar.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Restauranger, matindustri
 • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
 • Reducerar brandrisken 
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften

 

SK-AP Small Kitchen Air Purifier

SK-AP är en luftrenare för små luftflöden. Installeras vid enklare anläggningardär matberedning förekommer. SK-AP bör installeras så nära spisutrustningen som möjligt.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Servicebutiker, gatukök, snabbmatsrestauranger 
 • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
 • Reducerar brandrisken 
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
ID-AP Industrial Duct Air Purifier

ID-AP används för rening i ventilationskanaler där mycket luft ska renas. Luftrenaren kan installeras i befintligt kanalsystem, i fläktrum eller t.ex. på yttertak.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Industriell matproduktion, kompostering, pumpstationer, restauranger
 • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
 • Reducerar brandrisken 
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
SO-AP Sewage Odour Air Purifier

SO-AP installeras i illaluktande rörsystem som bl.a. avlopp och fettavskiljare. Från restauranger eller liknande anläggningar samlas ofta fettet kvar i fettavskiljaren och kan bli kvar där under en längre tid. Detta medför att fettet härsknar och luktar illa. Detta problem minimeras genom att installera en SO-AP så nära den illaluktande källan som möjligt. SO-AP används normalt vid självdrag. Vid användning av fläkt får den vara på max 60 l/s eller 200 m³/h. OBS! Då krävs en kalkylerad reaktionssträcka på minst 2 sekunder efter luftrenaren.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Industriell matproduktion, kompostering, pumpstationer, restauranger 
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
D-AP Duct Air Purifier

D-AP kan installeras på befintliga kanal- och rörsystem samt i nyproducerade anläggningar. Systemets fysiska storlek innebär enkelt montage även i trånga utrymmen. Luftrenaren installeras så nära fett- och luktkällan som möjligt.

 

Specifikation

 • Användningsområden: Industriell matproduktion Agrokultur,  kompostering, pumpstationer, restauranger 
 • Reducerar fettet i kanalen upp till fläkten
 • Reducerar brandrisken
 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
TCP Tovenco Control Panel

Kontrollpanelen TCP är avsedd att kontrollera och övervaka system med UV-rening i filterhus, kanalluftrenare, avloppsluftrenare samt andra applikationer. Kontrolpanelen är programmerad för att ge information och alarm, och är lätt att programmera för aktuellt system.

C-AP Compact Air Purifier

C-AP är en bärbar luftrenare med många användningsområden. Används för allmän sanering av t.ex bostad, hotellrum, kontor, bilar, husvagnar, båtar och soprum.

Luftrenaren hjälper till att reducera luften från bakterier, virus och lukter.

 

Specifikation

 • Reducerar virus och bakterier i luften
 • Reducerar  lukten i luften
TAPS-system
BK-AP Back Bar Kitchen Air Purifier
BK-AP är en produkt med inbyggd UV-rening som installeras vid mindre spisutrustningar mot vägg och är lämplig för caféer, snabbmatskök etc., ofta där matlagningen är synlig för gästerna. Kåpan är avsedd att hängas lågt fö... Read More
CK-AP Commercial Kitchen Air Purifier
CK-AP installeras i kommersiella kök, såsom restaurangkök och industrikök där stor matberedning sker. CK-AP installeras i nyproducerade köksanläggningar eller som en enhet i befintliga köksanläggningar.   Spe... Read More
SK-AP Small Kitchen Air Purifier
SK-AP är en luftrenare för små luftflöden. Installeras vid enklare anläggningardär matberedning förekommer. SK-AP bör installeras så nära spisutrustningen som möjligt.   Specifikation ... Read More
ID-AP Industrial Duct Air Purifier
ID-AP används för rening i ventilationskanaler där mycket luft ska renas. Luftrenaren kan installeras i befintligt kanalsystem, i fläktrum eller t.ex. på yttertak.   Specifikation Användnin... Read More
SO-AP Sewage Odour Air Purifier
SO-AP installeras i illaluktande rörsystem som bl.a. avlopp och fettavskiljare. Från restauranger eller liknande anläggningar samlas ofta fettet kvar i fettavskiljaren och kan bli kvar där under en längre tid. Detta medför att fett... Read More
D-AP Duct Air Purifier
D-AP kan installeras på befintliga kanal- och rörsystem samt i nyproducerade anläggningar. Systemets fysiska storlek innebär enkelt montage även i trånga utrymmen. Luftrenaren installeras så nära fett- och luktkällan som möjlig... Read More
TCP Tovenco Control Panel
Kontrollpanelen TCP är avsedd att kontrollera och övervaka system med UV-rening i filterhus, kanalluftrenare, avloppsluftrenare samt andra applikationer. Kontrolpanelen är programmerad för att ge information och alarm, och är lätt ... Read More
C-AP Compact Air Purifier
C-AP är en bärbar luftrenare med många användningsområden. Används för allmän sanering av t.ex bostad, hotellrum, kontor, bilar, husvagnar, båtar och soprum. Luftrenaren hjälper till att reducera luften från bak... Read More